HUURVOORWAARDEN

  • Betaling dient vooraf te geschieden, huurder zal daartoe per e-mail een betaalverzoek ontvangen.
  • De studio/visagieruimte moet aan het eind van de gereserveerde tijd schoon worden opgeleverd in de staat, zoals die was bij aanvang van de huurtijd.
  • Bij overschrijding van de gereserveerde tijd wordt 1 uur extra in rekening gebracht.
  • Koffie en thee kan bij huur van Studio 7 worden gemaakt bij het keukenblok in de studio zelf.
  • Huurders van Studio 2 kunnen gebruik maken van de gezamenlijk keuken naast de entreehal.
  • Het is niet toegestaan de witte vloer van Studio 7 te betreden met schoenen die afgeven. Schoonmaakkosten worden doorbelast.
  • Voor het gebruik van de flitsapparatuur kan de bijbehorende afstandsbediening worden afgehaald in het kantoor. Na afloop van de huurperiode dient deze daar ook weer ingeleverd te worden.
  • Verbruikt achtergrondpapier (zichtbaar vuil) wordt doorbelast zoals vermeld in de prijslijst.